Webbanmälan

Distriktsidrottsmötet 2019 med årsstämmor för Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

Stämmohandlingar kommer inte att skickas med traditionell post utan enbart finnas digitalt för nedladdning. De finns på Värmlands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas hemsida, tidigast tre veckor innan mötet.

Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Värmland håller Distriktsidrottsmöte, tisdag den 9 april i Skoghalls Folkets Hus. Vi inleder traditionsenligt med en kamratmåltid innan mötet, därefter fortsätter med de två stämmorna. Utdelning av utmärkelser och stipendier kommer att ske i anslutning till stämmorna.

Program
16.45-17.15    Registrering av ombud
17.00-17.50    Kamratmåltid
18.00            - Välkomsthälsning  
                    - Årsstämmor för Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Värmland
                    - Utdelning av utmärkelser och stipendier kommer att ske i anslutning till stämmorna

                    - Avslutning


 

Information

 • 2019-04-01
  • 2019-04-09 16:45 - 20:00
 • Folkets Hus i Skoghall
 • Kerstin Nilsson
 • Ange om du vill ta del av Kamratmåltiden, i anmälan "Kost"

Information

 • 2019-04-01
  • 2019-04-09 16:45 - 20:00
 • Folkets Hus i Skoghall
 • Kerstin Nilsson
 • Ange om du vill ta del av Kamratmåltiden, i anmälan "Kost"

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!