Webbanmälan

Nivå 1 Utvecklingstränare

Nivå 1 utvecklingstränare är en delvis digital utbildning som utgör den andra nivån i Svenska Basketbollförbundets utbildningsmodell för tränare. Utbildningen bygger dels på självstudier och dels på fysiska träffar där man i grupp reflekterar kring och praktiserar innehållet i självstudierna under ledning av en utbildare som verkar som samtalsledare. Utbildningen inkluderar SISU:s utbildning Grundutbildning för tränare (lanserad i september 2018). Har du genomgått Grundutbildning för tränare via SISU i något annat sammanhang kan delar i utbildningen tillgodoräknas dig mot uppvisande av kursintyg.

Information

  • 2019-05-08 18:00 - 21:00
  • 2019-05-26 09:00 - 17:00
  • 2019-06-09 09:00 - 17:00
 • Vällingby sim- och sporthall
 • Johanna Fredman/ Ru Hedefalk
 • 2800 kr
 • 18 av 20

Information

  • 2019-05-08 18:00 - 21:00
  • 2019-05-26 09:00 - 17:00
  • 2019-06-09 09:00 - 17:00
 • Vällingby sim- och sporthall
 • Johanna Fredman/ Ru Hedefalk
 • 2800 kr
 • 18 av 20