Webbanmälan

Introduktion Utvecklingstränare

Introduktion utvecklingstränare är en delvis digital utbildning som utgör den första nivån i Svenska Basketbollförbundets utbildningsmodell för tränare. Utbildningen bygger på självstudier och en efterföljande fysisk träff där man i grupp reflekterar kring och praktiserar innehållet i självstudierna under ledning av en utbildare som verkar som samtalsledare.

Information

  • 2019-05-26 15:00 - 18:00
 • Bollen, Jennygatan 6, Ystad
 • Patrik Johansen
 • 800 kr
 • 6 av 24

Information

  • 2019-05-26 15:00 - 18:00
 • Bollen, Jennygatan 6, Ystad
 • Patrik Johansen
 • 800 kr
 • 6 av 24