WebbanmÀlan

Grundutbildning för tränare, Gällivare

Utbildningen ger dig en bra grund att stå på och flera konkreta tips och verktyg för att utveckla och stärka såväl dina utövare som dig själv.

Idrottsrörelsen är en fantastisk arena, som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser.

Du som tränare och ledare och den fantastiska insats du gör är helt avgörande för idrotten. Du som tränare gör skillnad!

För vem är utbildningen?
Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna.
Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget som du sen kan välja att utvecklas vidare ifrån. 

Vi har en åldersgräns är 14 år på utbildningen och deltagare mellan 14-16 år bör delta med en vuxen från samma förening.


Innehåll
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade, sugna på att lära sig och växa som människor och idrottare. Under utbildningen får du även veta mera om vikten av en bred rörelserepertoar och träningsplanering.

Vi vill att du som tränare ska kunna skapa en miljö där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas. Utbildningen ger ett stöd, så att du kan  känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar. 

Grundutbildningens avsnitt/ämnen:
- Jag och idrottsrörelsen 
- Jag och ledarskapet 
- Jag och träningen 
- Jag och utövaren 
- Valbar del 

Upplägg  

Utbildningen sker i ett varierat lärande och omfattar 25 lektionstimmar á 45 minuter:

- Fysiska träffar (uppstartsträff 31/8 Gällivare alt 2/8 Luleå  + 5/10  heldag i Gällivare)

- Egna studier via webb och inläsning (ca 12 lektionstimmar)

- Hemuppgift att genomföra i din förening  (ca 3 lektionstimmar)Sista anmälningsdag:

Anmäl dig senast den  22 augusti.

Tips! Ta gärna del av introduktionsutbildningen för tränare innan du deltar i utbildningen.

Information