Webbanmälan

Friidrott 7-10 år Göteborg (ledare friidrottsskolan)

Ledarkurs för ungdomar som håller i Friidrottsskolan som föreningarna bedriver under skollov. Kurs är anpassad för ungdomar 15 år och äldre.

Utbildningen ”Friidrott 7-10 år” ger en kort introduktion till ledarskap och barns utveckling men handlar framför allt om att ge kursdeltagaren en verktygslåda som ger goda förutsättningar att bygga upp en bra friidrotts-verksamhet för barn där introduktion av friidrottens löp-, hopp- och kastgrenar kombineras med lekar, stafetter, hinderbanor samt gymnastik- och styrkeövningar. Kursupplägget bygger på en heldag och två kvällar, för att ge kursdeltagarna tid att arbeta med hemuppgifter, reflektera över sitt ledarskap och observera situationer som uppstår i barngruppen

För att få del idrottslyftsbidrag är obligatoriska att genomföra SISU idrottsutbildarnas webbutbildning. Som är en introduktionsutbildningför tränare. Distansutbildningen ska göras innan 3:e dagen. Länk till webbutbildning https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/


Förkunskaper: Inga förkunskaper behövs. Utbildning är anpassad för ungdomar 15 år (födda senast 2004) och äldre som ska vara ledare för friidrottsskolan. Kursen bygger på att jobba i team, därför ser vi gärna att kursdeltagarna ingår i team och att hela teamet går utbildningen. Även enskilda tränare/ledare är välkomna.

Plats & datum: Göteborg alla dagar i Friidrottens Hus.  
Lördag 11 maj kl. 09.00-16.00
Onsdag 15 maj kl. 17.30-20.30
Onsdag 22 maj kl. 17.30-20.30

 

Information

 • 2019-05-06
  • 2019-05-11 09:00 - 16:00
  • 2019-05-15 17:30 - 20:30
  • 2019-05-22 17:30 - 20:30
 • Friidrottens Hus Göteborg
 • 1100 kr
 • I priset ingår boken ”Friidrott 7-10 år”, måltider och fika. Nettokostnad/deltagare som genomför utbildningen är 500 kr. UC Väst söker Idrottslyftsbidraget på 600 kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter avlutad kurs fakturerar UC Väst deltagaravgiften och hela Idrottslyftsbidraget 1100 kr. tillbaka 600:-/deltagare från idrottslyftet efter avslutad utbildning.
 • 21 av 22

Information

 • 2019-05-06
  • 2019-05-11 09:00 - 16:00
  • 2019-05-15 17:30 - 20:30
  • 2019-05-22 17:30 - 20:30
 • Friidrottens Hus Göteborg
 • 1100 kr
 • I priset ingår boken ”Friidrott 7-10 år”, måltider och fika. Nettokostnad/deltagare som genomför utbildningen är 500 kr. UC Väst söker Idrottslyftsbidraget på 600 kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter avlutad kurs fakturerar UC Väst deltagaravgiften och hela Idrottslyftsbidraget 1100 kr. tillbaka 600:-/deltagare från idrottslyftet efter avslutad utbildning.
 • 21 av 22