Webbanmälan

Samsyn mellan idrotterna - vårt bästa för barnens bästa! Ludvika

Syftet med kvällen är att skapa en mötesplats för tränare/ledare där vi diskuterar hur vi kan samverka bättre inom kommunen. Allt för att fler barn ska kunna idrotta i våra föreningar, ägna sig åt flera idrotter (allsidighet) och ta hänsyn till varandras säsonger. Helt enkelt samverka över föreningsgränserna för göra vårt bästa för barnens bästa.

Lagidrotterna och andra idrotter, har svårt att rekrytera spelare/aktiva och även få tränare i vissa åldersgrupper. Vi når inte alla barn och vi "konkurrerar" om samma barn. För att våra barn fortsatt ska ha ett brett idrottsutbud så måste vi börja samarbeta bättre.

Idrottskonsulent Karin Boström inleder med en kortare föreläsning om bakgrunden till Samsyn och Stragegi 2025, vad innebär det för föreningarna i Ludvika Kommun. Därefter delar vi upp oss i mindre grupper, med blandade idrotter, för att diskutera, hur kan vi utveckla samarbetet?

Ludvika Kommun bjuder på mat under kvällen, ange specialkost i anmälan.

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, vänligen meddela kerstin.fryksen@dalaidrotten.se

Information

  • 2019-08-26
    • 2019-09-04 18:00 - 21:00
  • Hagge GK
  • Knalin Boström

Information

  • 2019-08-26
    • 2019-09-04 18:00 - 21:00
  • Hagge GK
  • Knalin Boström

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!