Webbanmälan

Idrottens Föreningslära - Tema - Bokföring i föreningen

Idrottens föreningslära finns i tre nivåer, grund, fortsättning och tema. Temautbildningarna är egentligen på grundnivå i det specifika ämnet som det berör, medan en allmän grund berör föreningslära på en bredare front.


Det här är en praktisk utbildning med övningar i bokföring, bokslut och konteringsövningar. Utbildningen inleds med grundläggande teori i bokföring. Bokföringen skall ge information om hur föreningens ekonomi förändras utifrån den verksamhet som bedrivs och styrelsens skötsel av föreningen och dess pengar.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till styrelsemedlemmar, kassörer och revisorer inom idrotten.

Mål och syfte

Deltagarna ska efter utbildningen ha fått grundläggande kunskaper i bokföring, bokslut och kontering.

Innehåll

•    Bokföringens grunder
•    Kontoplan – hur man väljer konton
•    Kontoavstämning
•    Bokslut
•    Sidoordnad redovisning, kassabok, inköps- och försäljningsrutiner    
•    Budgetering

Omfattning

3 utbildningstimmar

Utbildningsansvarig
Liselott Lindahl

liselott.lindahl@skaneidrotten.se

010-4765707

Kallelse

Skickas via e-post, glöm inte att ange korrekte-postadress vid anmälan. Kallelse skickas efter anmälningstidens slut. ”Kanske kan SISU hjälpa dig med utbildningskostnaden? Kontakta er konsulent: http://www.skaneidrotten.se/kontaktaskaneidrotten/Idrottskontaktiminkommun

Information

 • 2019-09-01
  • 2019-09-11 18:00 - 21:00
 • Skåneidrotten, Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2, Malmö
 • Linus Malmqvist
 • 425 kr
 • Fika ingår.
 • Senast ett dygn innan utbildningens start, annars full debitering! Därefter krävs läkarintyg för att kostnadsfritt avboka.

Information

 • 2019-09-01
  • 2019-09-11 18:00 - 21:00
 • Skåneidrotten, Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2, Malmö
 • Linus Malmqvist
 • 425 kr
 • Fika ingår.
 • Senast ett dygn innan utbildningens start, annars full debitering! Därefter krävs läkarintyg för att kostnadsfritt avboka.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!