Webbanmälan

Basal Idrottsmedicin

Vad ska du göra när en aktiv stukar foten eller vrider knäet? När är skadan så allvarlig att man bör söka sjukvård? Vad är tecknen på överbelastningsskada? Kunde skadorna förhindrats genom förebyggande träning?


Denna utbildning i basal idrottsmedicin med inriktning på akuta skador och överbelastningsskador är framtagna av sjukgymnaster och läkare med lång erfarenhet av idrottsskador, i syfte att ge tränare och ledare kunskap om hur man tar hand om och förebygger skador.

Mål och syfte
Deltagarna kommer efter genomgången utbildning vara bekanta med vilka problem som bör leda till ett direkt besök på akuten, samt när de kan avvakta ett par dagar innan besök i primärvården eller ett direkt besök hos sjukgymnasten. Efter utbildningen kommer deltagaren känna till hur skador uppstår, vilka tidiga tecken som finns på skada samt hur denna sorts skador kan förebyggas. Utbildningen ska även ge grundläggande kunskap om skademekanismer vid akuta skador och överbelastningsskador, läkningstid samt förebyggande av vanliga skador.

Innehåll
- Akuta skador
- Förebyggande träning
- Tejpning
- Praktiska övningar

Målgrupp
Tränare, ledare, föräldrar och aktiva från 16 år och uppåt.

Omfattning
6 utbildningstimmar.

Utbildningsansvarig

Liselott Lindahl
liselott.lindahl@skaneidrotten.se
010 - 476 57 07
Kallelse
Skickas via e-post, glöm inte att ange korrekt e-postadress vid anmälan. Kallelse skickas efter anmälningstidens slut.
Kanske kan SISU hjälpa dig med utbildningskostnaden? Kontakta er konsulent: http://www.skaneidrotten.se/kontaktaskaneidrotten/Idrottskontaktiminkommun

Information

 • 2019-09-11
  • 2019-09-21 09:00 - 16:00
 • Ystad
 • Ivana Bojanic
 • 750 kr
 • Lunch och fika ingår i kostnaden.
 • Senast ett dygn innan utbildningens start, annars full debitering! Därefter krävs läkarintyg för att kostnadsfritt avboka.

Information

 • 2019-09-11
  • 2019-09-21 09:00 - 16:00
 • Ystad
 • Ivana Bojanic
 • 750 kr
 • Lunch och fika ingår i kostnaden.
 • Senast ett dygn innan utbildningens start, annars full debitering! Därefter krävs läkarintyg för att kostnadsfritt avboka.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!