Webbanmälan

Grundutbildning för tränare - Östersund

Nya Grundutbildning för tränare ersätter Plattformen

En bra grund att stå på

Grundutbildningen för tränare bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av en bred rörelserepertoar och träningsplanering.

Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

För vem är utbildningen?

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Minimiålder 14 år, men då i sällskap med någon äldre tränare från samma förening som agerar mentor. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare.

Grundutbildningens avsnitt:

» Jag och idrottsrörelsen

» Jag och ledarskapet

» Jag och träningen

» Jag och utövaren

Grundutbildningens upplägg:

» Egna studier via webb och inläsning

» Fysisk träff/träffar

» Hemuppgift att genomföra i din förening

» Omfattning: Totalt cirka 25 lektionstimmar á 45 minuter.

Ev. frågor:

Irene Andersson
010-476 42 16
irene.andersson@jhidrott.rf.seInformation

 • 2019-09-16
  • 2019-09-24 18:00 - 20:00
  • 2019-10-26 08:30 - 17:00
 • 1:a träffen:Samlingssalen Sollidenvägen 64, Östersund
 • Simon Backlund
 • Deltagaravgift 0:-/deltagare. Finansieras via Idrottslyftet våren 2019. inkluderar kurslitteratur, mat och fika. Ev. resor och boende bekostas av kursdeltagarna.
 • Anmälan är bindande! Ev AVANMÄLAN senast 3 dagar innan, därefter debiteras 1800 kr/person.

Information

 • 2019-09-16
  • 2019-09-24 18:00 - 20:00
  • 2019-10-26 08:30 - 17:00
 • 1:a träffen:Samlingssalen Sollidenvägen 64, Östersund
 • Simon Backlund
 • Deltagaravgift 0:-/deltagare. Finansieras via Idrottslyftet våren 2019. inkluderar kurslitteratur, mat och fika. Ev. resor och boende bekostas av kursdeltagarna.
 • Anmälan är bindande! Ev AVANMÄLAN senast 3 dagar innan, därefter debiteras 1800 kr/person.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!