Webbanmälan

Grundutbildning för tränare - Kungsbacka


Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning.


Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att utgå från i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller
vuxna. Grundutbildningen är obligatorisk om du önskar vidareutveckla din tränarroll i Fortsättnings- och Högre tränarutbildning.


För vem är utbildningen?
Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.


Grundutbildningens avsnitt

 • Jag och idrottsrörelsen
 • Jag och ledarskapet
 • Jag och träningen
 • Jag och utövaren
 • Valbart avsnitt

Grundutbildningens upplägg

 • Egna studier via webb
 • Fysisk träff/träffar
 • Hemuppgift
 • Omfattar totalt ca 25 lektionstimmar á 45 minFörkunskaper
Det krävs inga förkunskaper men vill du redan nu börja utbilda dig rekommenderar vi dig att börja med Introduktionsutbildning för tränare (www.sisuidrottsutbildarna.se).    


Frågor
E-post: malin.eriksson@sisuidrottsutbildarna.se
Mobil: 070-285 43 57


Information

 • 2019-09-10
  • 2019-09-17 18:00 - 20:00
  • 2019-10-27 09:00 - 17:00
 • Kolla idrottshall - områdeslokalen
 • Malin Eriksson
 • Alla måltider är inkluderade i priset. Vänligen uppge ev. allergi eller specialkost.
 • 1800 kr
 • Inkl kost och kurslitteratur. Kursavgiften faktureras respektive förening efter avslutad kurs. Genom att söka bidrag från er kommuns fritidsförvaltningen kan eventuell del av avgiften fås tillbaka.
 • Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 2 dagar innan kursdatum faktureras 1200 kr/deltagare om ej sjukintyg kan uppvisas.

Information

 • 2019-09-10
  • 2019-09-17 18:00 - 20:00
  • 2019-10-27 09:00 - 17:00
 • Kolla idrottshall - områdeslokalen
 • Malin Eriksson
 • Alla måltider är inkluderade i priset. Vänligen uppge ev. allergi eller specialkost.
 • 1800 kr
 • Inkl kost och kurslitteratur. Kursavgiften faktureras respektive förening efter avslutad kurs. Genom att söka bidrag från er kommuns fritidsförvaltningen kan eventuell del av avgiften fås tillbaka.
 • Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 2 dagar innan kursdatum faktureras 1200 kr/deltagare om ej sjukintyg kan uppvisas.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!