Webbanmälan

Ungdom Elit Söderhamn/Örebro


Svenska Bandyförbundet 

UNGDOM ELIT

Detta är förbundets spetsutbildning inom ungdomssidan. Kursen vänder sig till ledare som tränar ungdomar på elitnivå. 16-20 år. Men även ledare på andra nivåer typ div1 har nytta av denna utbildning

Förkunskap: Någon av barn- eller ungdomsutbildningarna

Kursinnehåll: Kursen är på 30 timmar och en kombination av teori och praktik.

Tillfälle 1: 15 timmar

     -   Inledning, presentation

 • Stor bana - förevisning med övningstrupp
 • Planering och genomförande av pass på stor bana. Övningstrupp
 • Träningslära, tester/kravprofil
 • Bandygymnasiets verksamhet
 • Att vara ungdomselittränare – vad innebär det?
 • Spelfilosofi, ledarfilosofi

  Tillfälle 2: 15 timmar

 • Matchanalys
 • Förberedelser inför match
 • Besök av förbundskapten
 • Ledarskap och mental träning
 • Utvärdering och avslut

Övrig information

Medtag egen utrustning till tillfälle 1. Första delen av passen är på två orter. Andra delen av kursen blir tillsammans. Tid och plats meddelas senare

Information

  • 2019-09-21 10:00 - 2019-09-22 15:00
  • 2020-03-14 10:00 - 2020-03-15 15:00
 • Hälsinge hus Arena
 • Tommy Svensson
 • 6000 kr
 • Boende, mat, lokaler, is, instruktörer och materiel
 • Senast 2 veckor innan kursstart
 • Bandy för ungdom eller liknande

Information

  • 2019-09-21 10:00 - 2019-09-22 15:00
  • 2020-03-14 10:00 - 2020-03-15 15:00
 • Hälsinge hus Arena
 • Tommy Svensson
 • 6000 kr
 • Boende, mat, lokaler, is, instruktörer och materiel
 • Senast 2 veckor innan kursstart
 • Bandy för ungdom eller liknande