Webbanmälan

Tränarskolan 2 i Malmö

Kursen är på 72 timmar och för att erhålla legitimation så krävs 100% närvaro och arbetsuppgifter inlämnade i tid.

Helg 1 och 5 är på View Hotel i Malmö och helg 2, 3 och 4 på Kockum Fritid i Malmö.                                                                          

TS 2, Uppbyggnadsstadium vänder sig till spelare 13 - 19 år. Kursplan och tider för varje kursdag/kurshelg kommer                                                                           

att skickas via e-post 1 vecka innan kursstart.

För att vara behörig att anmäla sig till TS 2 måsta man ha godkänd TS 1 eller förkunskapsprov genom självstudier innan TS 2                                                                      

om du inte gått TS 1. 


Tränarskolan 2 bygger på ett antal hörnstenar:

Åldersanpassad träning
Att träna rätt sak vid rätt mognadsninvå (ålder) gör att vi utvecklas optimalt. Du är t ex väldigt mottaglig för konditionsträning i starten av puberteten.

Den tekniskt taktiska progressions modellen
Den beskriver hur vi stegrar svårighetsgraden i handbollsträningen från nybörjare till elitspelare.Hur denna ska tolkas och användas beskrivs i tränarskolan.

Tränarskolans Pedagogiska Ledord
Tränarens pedagogiska verktygslåda. Hur verktygen ska tolkas och användas beskrivs i tränarskolan.

Ett Metodiskt stegrat Övningsförråd
Tränarskolan innehåller mer än tusen övningar som är metodiskt stegrade från det enkla till allt svårare färdigheter. Det beskriver även i vilken ålder det är lämpligt att börja använda dem. 

SHF:s värdegrund - SHF:s policydokument
Hur ska vi vara mot varandra? Bör alla få spela lika mycket är exempel på frågor som besvaras här. Vilka värderingar står SHF för.

Information

 • 2019-08-16
  • 2019-09-07 09:00 - 21:00
  • 2019-09-08 09:00 - 18:00
  • 2019-10-12 09:00 - 18:00
  • 2019-10-13 09:00 - 18:00
  • 2019-11-30 09:00 - 18:00
  • 2019-12-01 09:00 - 18:00
  • 2020-01-25 09:00 - 18:00
  • 2020-01-26 09:00 - 18:00
  • 2020-03-14 09:00 - 18:00
  • 2020-03-15 09:00 - 18:00
 • View Hotel
 • 8500 kr
 • I kostnaden ingår utbildningsmaterial, boende på hotel första helgen, kost.
 • Avbokning efter den 16 augusti debiteras hela beloppet.
 • Godkänd på TS 1 eller förkunskapsprov
 • 14 av 25

Information

 • 2019-08-16
  • 2019-09-07 09:00 - 21:00
  • 2019-09-08 09:00 - 18:00
  • 2019-10-12 09:00 - 18:00
  • 2019-10-13 09:00 - 18:00
  • 2019-11-30 09:00 - 18:00
  • 2019-12-01 09:00 - 18:00
  • 2020-01-25 09:00 - 18:00
  • 2020-01-26 09:00 - 18:00
  • 2020-03-14 09:00 - 18:00
  • 2020-03-15 09:00 - 18:00
 • View Hotel
 • 8500 kr
 • I kostnaden ingår utbildningsmaterial, boende på hotel första helgen, kost.
 • Avbokning efter den 16 augusti debiteras hela beloppet.
 • Godkänd på TS 1 eller förkunskapsprov
 • 14 av 25