Webbanmälan

Tränarutbildning steg 1 - Löddeköpinge

Kursen bygger på tre områden, Tränarskap, Träningslära och Metodik med innehåll enligt nedan. 

TränarskapTräningsläraMetodik
Ledarskap
Instruktörens roll
Idrottsrörelsen
Nödvärn, Kampsportslagen
Skador och säkerhet
Rörelseanalys
Konditionsträning
Styrketräning
Idrottspsykologi
Rörlighet
Kost
Motorinlärning
Instruktörens kroppsspråk
Feedback
Visa Pröva Instruera Öva
Hel- och delmetod
Träningslära i praktiken

  Tränarskap

  Deltagarna ska efter genomgången kurs

  • Ha kunskap om grundläggande ledarskap
  • Ha kunskap om de olika krav och förväntningar som ställs på en gruppinstruktör
  • Kunna se sin roll och funktion i idrottsföreningen
  • Kunna informera medlemmarna i en förening om nödvärnsrätten och kampsportslagen
  • Kunna se och begränsa riskmomenten under en träning
  • Kunna ta hand om akuta mjukdelsskador och stukningar
  • Kunna göra en terminsplanering för en träningsgrupp utifrån planeringshjulet

  Träningslära

  Deltagarna ska efter genomgången kurs

  • Förstå grundläggande principer bakom enklare rörelseanalyser
  • Förstå grundläggande principer bakom konditions- och styrketräning
  • Ha kunskap om hur psykologiska faktorer påverkar prestationen
  • Ha kunskap om hur kosten påverkar prestationen
  • Ha kunskap om olika metoder för konditionsträning
  • Ha kunskap om olika metoder för styrketräning
  • Ha kunskap om olika metoder för rörlighetsträning

  Metodik

  Deltagarna ska efter genomgången kurs

  • Ha kunskap om motorinlärning i praktiken
  • Kunna ge feedback enligt trestegsprincipen
  • Förstå hur instruktörens framträdande och kroppshållning påverkar gruppen
  • Kunna använda Visa Pröva Instruera Öva i praktiken
  • Kunna använda Hel- och Delmetod i praktiken
  • Kunna använda olika metoder för kondition-, styrke- och rörlighetsträning i praktiken

   Information

   • 2019-08-29
    • 2019-09-21 09:00 - 2019-09-22 17:00
   • Gabriella Ringblom
   • Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
   • Ange ev. behov av specialkost vid anmälan.
   • 2000 kr
   • I priset ingår lunch och fika lördag och söndag. Kurslitteratur ingår. Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
   • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela avgiften att faktureras. Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.

   Information

   • 2019-08-29
    • 2019-09-21 09:00 - 2019-09-22 17:00
   • Gabriella Ringblom
   • Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
   • Ange ev. behov av specialkost vid anmälan.
   • 2000 kr
   • I priset ingår lunch och fika lördag och söndag. Kurslitteratur ingår. Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
   • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela avgiften att faktureras. Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.