Webbanmälan

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom, kurs 2

Kurs 2 – Under pubertet. För dig som är ledare för aktiva under pubertet 11-16 år. 

Målgrupp: Utbildningen (ÅFT) vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling. För dig som vill minska skaderisken och förbättra teknikinlärningen hos barn och ungdomar. Det är en temakurs med teori och framför allt praktikpass där du som ledare får verktyg och idéer kring hur man skapar övningar. Vi utgår ifrån allsidighet som grund, lek som form, glädje och långsiktig utveckling som mål. ÅFT vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling. För dig som vill minska skaderisken och förbättra teknikinlärningen hos barn och ungdomar.

ÅFT bygger på god vetenskaplig forskningsgrund med inslag både från ny och gammal väl beprövad kunskap inom området.

(8 platser av 25 är reserverade åt Vidingsjö MOIF)

Välkommen!


Information

  • 2019-08-28
    • 2019-08-31 09:30 - 12:30
  • Vidingsjöskolan, Linköping
  • Kostnadsfri. Vid oanmäld frånvaro faktureras din förening 500 kr/person i efterhand.

Information

  • 2019-08-28
    • 2019-08-31 09:30 - 12:30
  • Vidingsjöskolan, Linköping
  • Kostnadsfri. Vid oanmäld frånvaro faktureras din förening 500 kr/person i efterhand.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!