Webbanmälan

Idrottsskadekurs - Första hjälpen vid lindriga skador- Trosa

Här får du både teoretiska och praktiska råd samt tips om akut omhändertagande, tejpning och förebyggande träning.

Kursen tar upp hur du som ledare kan göra en första insats vid akuta skador och hur du kan lindra att skadorna blir värre. Du får tips om hur du genom träningsplanering och allsidig träning minskar risken för att dina adepter ska råka ut för skador. Du kommer få grundläggande kunskaper om tejpning, hantering av kylspray och hur du genomför en bra rehabilitering samt hur du kan träna på ett visst sätt för att förebygga skador.

Information

 • 2019-08-29
  • 2019-09-02 18:00 - 20:00
 • Återkommer
 • Elin Larsson Roos
 • 200 kr
 • per person
 • 2 av 20

Information

 • 2019-08-29
  • 2019-09-02 18:00 - 20:00
 • Återkommer
 • Elin Larsson Roos
 • 200 kr
 • per person
 • 2 av 20

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!