Webbanmälan

Hållbar sponsring, Skövde

Hur får vi fler sponsorer?
Hur kan vi stärka och utveckla våra befintliga samarbeten?
Hur kan vi säkerställa att vi har ett hållbart och långsiktigt sponsringsarbete?

Utbildningen Hållbar Sponsring har sin utgångspunkt i dessa frågor. Vi fokuserar kring det som skapar värde i dagens moderna sponsring där affärsnytta och samhällsnytta löper som en röd tråd. Vi varvar teoretiska resonemang med case och framgångsrika exempel direkt hämtade från olika sponsringssamarbeten. Under utbildningen spanar vi också in de senaste trenderna inom sponsring.

 Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgifter. För information kontakta er SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”. 

SYFTE OCH MÅL
Det övergripande syftet med utbildningen är att ge deltagaren inspiration, ökad kunskap och ökad förståelse kring vad som skapar värde i sponsringssamarbeten och vad som kännetecknar ett hållbart sponsorskap. Målet är att ge deltagaren praktiskt användbara verktyg i att stärka och utveckla affärsnytta och samhällsnytta för rättigheten och dess samarbeten.

MÅLGRUPP
Vi riktar oss till de föreningar som vill ta ytterligare ett kliv i sin sponsorverksamhet och utveckla ett hållbart sponsorprogram. Kursen vänder sig primärt till personer som arbetar med marknadsföring, sponsring och/eller event på rättigheter (föreningar, förbund, individer eller evenemang) inom sport- och/eller upplevelsebranschen och som vill fördjupa sin kompetens i att öka sina sponsorintäkter och stärka sina samarbeten.

INNEHÅLLDag 1: Kvällsföreläsning (kl. 18-21)
Vi introducerar ämnesområdet och redogör kring hållbar sponsring. Vi kommer att ge en övergripande bild till vilka sex motiv som ligger till grund för dagens sponsorer att sponsra. Vi går djupare in på sponsring med fokus på affärsnytta och samhällsnytta, samt diskuterar vikten av att förstå sin målgrupp. I slutet mot kvällen kommer en uppgift till kommande föreläsningsdag att delas ut.

Dag 2: Föreläsning + workshop heldag (kl.9-16)

Vi kommer att fördjupa oss kring det interna arbetet med sponsring. Vi presenterar åtta steg för ett hållbart sponsorskap och hur detta kan struktureras upp. Här inspireras vi av hur olika rättigheter idag arbetar. Denna dag kommer också innehålla ett workshop-pass som utgår från ett antal centrala frågor som deltagarna senare kan arbeta vidare med på hemmaplan i sin egna organisation, i syfte att utveckla erbjudandet i sponsorpaketeringen, samt vässa argumenten vid säljmötena.

Utbildare: Frans Fransson, Caddie Sport & Business. Läs mer på deras hemsida: https://caddie.se/caddie-sportbusiness/affarside-vision/
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Vi ser med fördel att ni kommer två från er förening.

Anmälan: Alla får ett bekräftelsemejl på anmälan vilket innebär att anmälan är ok. Vid problem, mejla kurser@vgidrott.se alternativt ring 0709265827.

Återbud lämnas senast 5 dagar innan. I annat fall debiteras föreningen en avgift. Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.

Kallelse med mer information mejlas till deltagare som angett e-postadress cirka fem dagar före utbildningen/föreläsningen.

Deltagaravgiften faktureras föreningen om inget annat angetts i anmälan. Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgifter. För information kontakta er SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”. 

För mer information: Kontakta anette.ellefsen@vgidrott.se / 0709-26 58 33. 

Information

 • 2019-09-23
  • 2019-09-23 18:00 - 21:00
  • 2019-10-20 09:00 - 16:00
 • SISU Idrottsutbildarna, Idrottens Hus, Gustav Adolfs Gata 49, Skövde
 • Frans Fransson, Caddie Sports&Business
 • Kost ingår
 • 2000 kr
 • Inklusive kurslitteratur, fika och lunch vid heldag.
 • Bindande anmälan och om återbud lämnas mindre än 5 dagar innan kursstart alt att utebli medför det att deltagaravgiften faktureras föreningen.
 • Inga förkunskaper krävs. Vi ser med fördel att ni kommer två från er förening.

Information

 • 2019-09-23
  • 2019-09-23 18:00 - 21:00
  • 2019-10-20 09:00 - 16:00
 • SISU Idrottsutbildarna, Idrottens Hus, Gustav Adolfs Gata 49, Skövde
 • Frans Fransson, Caddie Sports&Business
 • Kost ingår
 • 2000 kr
 • Inklusive kurslitteratur, fika och lunch vid heldag.
 • Bindande anmälan och om återbud lämnas mindre än 5 dagar innan kursstart alt att utebli medför det att deltagaravgiften faktureras föreningen.
 • Inga förkunskaper krävs. Vi ser med fördel att ni kommer två från er förening.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!