Webbanmälan

Grundutbildning för tränare, Ljungby

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget som ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta tränarskapet. 
Man lär mer om ledarskap, hur tränaren kan skapa goda förutsättningar för att utövarna ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av bred rörelsereportrar, fysiologi och träningslära som ger goda förutsättningar för att planera och genomföra framtida träningar.

Nytt för vår nya ledarskapsutbildning är att det ingår egna studier på webben som komplement till fysiska träffar.

Idrottsrörelsen är en fantastisk arena som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Du som tränare och ledare och den fantastiska insats du gör är helt avgörande för idrotten. Du som tränare gör skillnad!

Innehåll
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av en bred rörelserepertoar och träningsplanering.
Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas

För vem är utbildningen?
Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Grundutbildningens avsnitt:
    Jag och idrottsrörelsen
    Jag och ledarskapet
    Jag och träningen
    Jag och utövaren
    Valbar del

Grundutbildningens upplägg:
    Egna studier via webb och inläsning
    Fysiska träffar
    Hemuppgift att genomföra i din förening
    Omfattning: Totalt cirka 25 lektionstimmar á 45 minuter.

Information

 • 2019-09-15
  • 2019-10-02 18:30 - 20:30
  • 2019-10-26 09:00 - 17:00
 • Ljungby, lokal meddelas i kallelsen
 • 1800 kr
 • I kursavgiften ingår kursmaterial och kost. Eventuellt kan hela eller del av kursavgiften subventioneras. För mer information om detta, ta kontakt med din förenings idrottskonsulent på Smålandsidrotten.

Information

 • 2019-09-15
  • 2019-10-02 18:30 - 20:30
  • 2019-10-26 09:00 - 17:00
 • Ljungby, lokal meddelas i kallelsen
 • 1800 kr
 • I kursavgiften ingår kursmaterial och kost. Eventuellt kan hela eller del av kursavgiften subventioneras. För mer information om detta, ta kontakt med din förenings idrottskonsulent på Smålandsidrotten.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!