Webbanmälan

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF

I samarbete med Riksförbundet Attention har SISU Idrottsutbildarna tagit fram ett utbildningsmaterial för tränare kring att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Utbildningen ger dig som tränare mer kunskap om vad NPF är samt få konkreta tips på hur du som tränare och din förening kan stärka förutsättningarna få fler som känner sig inkluderade, motiverade och på så sätt stannar kvar längre inom idrotten.

Målet med utbildningen är att:

 • Öka kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
 • Ge tränare och ledare kunskap om vikten av tydlighet, struktur och bemötande för att inkludera och motivera fler barn och ungdomar med NPF att stanna kvar inom idrotten.
 • Ge konkreta tips på hur tränare och ledare kan göra för att underlätta för barn och ungdomar med NPF.

Utbildningslängd: 3 utbildningstimmar

Information

 • 2019-10-08
  • 2019-10-15 18:00 - 21:00
 • Norrgårdens Utbildningscentrum, Mjölby
 • Bolle Persson
 • Kostnadsfri. Vid oanmäld frånvaro faktureras föreningen 500 kr/person i efterhand.
 • Vi rekommenderar att du har en grundläggande idrottsutbildning eller liknande sedan tidigare och viss erfarenhet som tränare eller ledare.

Information

 • 2019-10-08
  • 2019-10-15 18:00 - 21:00
 • Norrgårdens Utbildningscentrum, Mjölby
 • Bolle Persson
 • Kostnadsfri. Vid oanmäld frånvaro faktureras föreningen 500 kr/person i efterhand.
 • Vi rekommenderar att du har en grundläggande idrottsutbildning eller liknande sedan tidigare och viss erfarenhet som tränare eller ledare.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!