Webbanmälan

Samsyn mellan idrotterna - vårt bästa för barnens bästa! Avesta

Syftet med kvällen är att skapa en mötesplats för tränare/ledare där vi diskuterar hur vi kan samverka bättre inom kommunen. Allt för att fler barn ska kunna idrotta i våra föreningar, ägna sig åt flera idrotter (allsidighet) och ta hänsyn till varandras säsonger. Helt enkelt samverka över föreningsgränserna för göra vårt bästa för barnens bästa.

Lagidrotterna och andra idrotter, har svårt att rekrytera spelare/aktiva och även få tränare i vissa åldersgrupper. Vi når inte alla barn och vi "konkurrerar" ofta om samma barn. För att våra barn fortsatt ska ha ett brett idrottsutbud så måste vi börja samarbeta bättre.

Dalaidrotten inleder med en kortare presentation om bakgrunden till Samsyn och Strategi 2025, vad innebär det för föreningarna i Avesta Kommun. Därefter delar vi upp oss i mindre grupper, med blandade idrotter, för att diskutera , hur kan vi utveckla samarbetet?

Målgrupp
Alla barn- och ungdomstränare i Avesta Kommun

Avesta Kommun bjuder på fika.

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, vänligen meddela kerstin.fryksen@dalaidrotten.se

Information

  • 2019-08-28
    • 2019-09-04 18:00 - 20:00
  • Avesta Parken Cupolen

Information

  • 2019-08-28
    • 2019-09-04 18:00 - 20:00
  • Avesta Parken Cupolen

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!