Webbanmälan

IdrottOnline - Administration (fortsättning)

I denna utbildning fokuserar vi på IdrottOnlines administrativa delar.
Hur ni registrerar medlemmar, kopplar dessa medlemmar till grupper som ni skapar samt hur ni tilldelar roller och behörigheter i föreningen.
Fortsättningskursen går djupare in i administrationen och vi går även igenom avgiftshantering, LOK-stödshantering, utbildningsmodulen och bokföringsstöd.

För att delta i denna utbildning måste ni ha öppnat upp er IdrottOnline-sida.

Information

  • 2019-10-07
    • 2019-10-10 18:00 - 20:30
  • Idrottens Hus, Örebro
  • Markus Frisk

Information

  • 2019-10-07
    • 2019-10-10 18:00 - 20:30
  • Idrottens Hus, Örebro
  • Markus Frisk

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!