WebbanmÀlan

IdrottOnline - workshop

Välkommen på workshop mellan kl 15.00-19.00 för dig som har frågor eller funderingar på IdrottOnline! Anmälan behövs. För dig som har frågor eller funderingar på IdrottOnline men inte behovet av att gå en hel kurs. Kom på ett av våra workshops och få hjälp med just din fråga. Vi hjälper dig om du har frågor kring till exempel LOK-stöd, hemsidan eller medlemsregistret. Ditt behov styr.
Det är fritt att komma när du vill under drop-in-tiden men vi önskar att du anmäler dig.

Information