WebbanmÀlan

Tryggare styrelseuppdrag

En introduktion för nya styrelseledamöter
Vad innebär det att sitta i en styrelse? Den här kursen ger grundläggande utbildning om:
- Förväntningar på en styrelseledamot
- Vad ni har att rätta sig efter
- Vad som styr en förening
- Styrelsens ansvar
- Idrottens organisation
- Svensk idrott - Världens bästa!

Information