WebbanmÀlan

Ett jämställt idrottsvärmland - kvinnor

Vill du vara med och skapa en mer jämställd idrott? Gå med i vårt nybildade nätverk!
Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Vi vill att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Idrottens jämställdhetsarbete ska ha en normmedveten ingång. Det innebär att vi identifierar de normer och strukturer som är styrande idag.

En viktig del av jämställdhetsarbetet är att se till att alla får lika möjligheter att idrotta, att resursfördelningen i föreningar är jämn mellan könen och att tjejer/kvinnor ges lika stora möjligheter som pojkar/män att bli ledare och tränare. Statistik visar att nästan tre av fyra ledare inom idrotten i Värmland är män. Varför ser det ut såhär, och vad kan vi göra för att locka fler kvinnor till ledaruppdrag i Värmland? Värmlandsidrotten bjuder in dig som identifierar dig som kvinna och är, eller vill bli, ledare inom idrotten till en kväll med samtal om hur vi kan göra ledarskapet mer attraktivt för kvinnor. Syftet är att stärka dig i ditt ledarskap och skapa en mötesplats för kvinnliga ledare. Detta är ett nystartat nätverk som kommer fortlöpa med några träffar varje år. Varje tillfälle behandlar nya områden och du deltar när du har möjlighet. Nya personer som är nyfikna på ledarskap är alltid välkomna till alla träffar. Under samma period har vi också startat en mötesplats för män som är idrottsledare, för att samtala om hur idrotten ska bli mer jämställd.

Information