Webbanmälan

Bredd- och motionsutbildning i Höör, Skåne

Deltagare/målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill skapa eller utveckla verksamhet för bredd- och motionsorientering och som vill lära dig mer om vad din förening kan göra för att nå nya målgrupper. För att få ut maximalt av utbildningen är grundläggande orienteringskunskap bra att ha. Det är en fördel om det kommer flera personer från föreningen.

Mål med utbildningen
Efter kursen kommer du som deltagare att:

- Få kunskap om vilka behov som en bredd- och motionsorienterare har och hur man kan tillgodose dem.
- Få kunskap om hur klubbverksamhet kan bedrivas generellt och specifikt för att locka och behålla bredd- och motionsorienterare.
- Få kunskap om vilka produkter och vilket stöd Svenska Orienteringsförbundets erbjuds för bredd- och motionsverksamhet.
- Kunna genomföra en kurs i orientering för vuxna nybörjare. Få verktyg, övningar och material för detta.
- Ge möjligheter till att skapa och ingå i ett nätverk med likasinnade för stöd och inspiration

Upplägg
Övergripande innehåll:
1. Introduktion – bakgrund, upplägg, mål och förutsättningar
2. Förberedande arbete och marknadsföring av intensivkursen
3. Genomgång av intensivkursens olika moment 
4. Hur jobba efter kursen för att locka och bibehålla de nyutbildade?
5. Hur jobba med marknadsföring för att nå önskade målgrupper?
6. Hur skapar klubben en verksamhet för bredd och motion?

Kurslitteratur
Fullständigt material för att själv hålla en intensivkurs och kunna anpassa till dina lokala förutsättningar. Utöver utbildningshäftet "Hitta rätt" samt häftet "Börja orientera". Du kommer dessutom få med dig en handlingsplan för dig och din förening.

Boende
Du som har behov av boende bokar det på egen hand här. Vid bokning uppger du att du ska på utbildning med Svenska Orienteringsförbundet. Önskar du hjälp att hitta någon att dela boende med, ange det vid anmälan så hjälper vi till med detta. 

Information

 • 2019-11-22
  • 2019-11-22 18:00 - 2019-11-24 15:00
 • Backagården
 • Patrik Falk och Göran Lundqvist
 • Boende bokar du själv, förslagsvis på Backagården där utbildningen är förlagd. Ange att du ska gå utbildning med Svenska Orienteringsförbundet.
 • Ange eventuella behov av specialkost i samband med anmälan.
 • 2800 kr
 • I kursavgiften ingår kost, kursledning, presentationsunderlag och kurslitteratur.
 • Inga
 • 0 av 20

Information

 • 2019-11-22
  • 2019-11-22 18:00 - 2019-11-24 15:00
 • Backagården
 • Patrik Falk och Göran Lundqvist
 • Boende bokar du själv, förslagsvis på Backagården där utbildningen är förlagd. Ange att du ska gå utbildning med Svenska Orienteringsförbundet.
 • Ange eventuella behov av specialkost i samband med anmälan.
 • 2800 kr
 • I kursavgiften ingår kost, kursledning, presentationsunderlag och kurslitteratur.
 • Inga
 • 0 av 20