Webbanmälan

Barnledarutbildning, längd

Grundutbildning för barnledare som riktar sig till alla blivande ledare inom skidverksamheten. Utbildningen innehåller mycket inslag av lek och roliga aktiviteter för hela familjen. Utbildningen utgör första steget i Svenska Skidförbundets modell för ledarutbildning. 

Mål 

Efter genomgången utbildning ska man kunna ta hand om de yngsta barnen (ca 6-12 år) inom skidklubben. 

- Ha kunskap om lekens betydelse för barns utveckling.

- Ha kunskap om grundläggande ledarskap.

Kostnad

2000kr/deltagare, faktureras föreningen. I avgiften ingår kurslitteratur och kost.

Klubben kan söka Idrottslyftpengar från SSF till del av kursen.  

Kursmaterial
Skidor för barn, Bygg din egen skidlekplats, Stjärna på skidor, BlåGula Vägen och Riktlinjer kring vallning. Allt delas ut på plats.

Frågor

Angående anmälan till: Lena Andersson, SISU Idrottsutbildarna 070-265 46 60, lena.andersson@vnidrott.rf.se

Angående kursen till:

Evelina Sepänmaa, 073- 718 06 59, eve_002@hotmail.com

Susanne Petersson, 070- 183 53 31, susliu73@gmail.com 

Information

 • 2019-09-20
  • 2019-09-27 18:00 - 21:00
  • 2019-09-28 09:00 - 16:00
  • 2019-09-29 09:00 - 16:00
 • Alnö Skidklubb
 • Evelina Sepänmaa, Susanne Petersson
 • 2000 kr
 • Kostnaden faktureras klubben. I avgiften ingår kurslitteratur och kost.
 • 16 av 20

Information

 • 2019-09-20
  • 2019-09-27 18:00 - 21:00
  • 2019-09-28 09:00 - 16:00
  • 2019-09-29 09:00 - 16:00
 • Alnö Skidklubb
 • Evelina Sepänmaa, Susanne Petersson
 • 2000 kr
 • Kostnaden faktureras klubben. I avgiften ingår kurslitteratur och kost.
 • 16 av 20

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!