Webbanmälan

IdrottOnline-klubb Hemsida Grund

Syfte och mål
Kursen är en introduktion i IdrottOnline som ska ge dig både information om hur den fungerar och inspiration att ta tag i föreningens hemsida när ni kommer hem. Målet är att du efter utbildningen ska förstå hur systemet hänger ihop och känna till de grundläggande funktionerna på en hemsida i IdrottOnline.

Målgrupp
Personer som ska bidra i arbetet med föreningens hemsida. Lägga in text och bild och skapa sidor, nyheter och aktiviteter.

Innehåll
Om IdrottOnline
Min sida
Struktur av EpiServer CMS
Grundinställningar – Startsida
Skapa vanlig webbsida
Skapa nyhet
Infoga bild och länk
Visningskalender

Förkunskaper och förberedelser
Inga förkunskaper krävs men fördel om du tidigare använt IdrottOnline!
Vill du ha hjälp med och arbeta praktiskt med er sida behöver ha inloggningsuppgifter med dig till er IdrottOnline-sida samt egen dator.

Information

 • 2019-10-02
  • 2019-10-09 18:00 - 21:00
 • Idrottens hus, Linköping
 • Karin Wiklund
 • 200 kr
 • Pris per person som inkluderar fika. Kostnaden faktureras respektive förening i efterhand.
 • Utebliven närvaro som ej meddelats faktureras full deltagaravgift.

Information

 • 2019-10-02
  • 2019-10-09 18:00 - 21:00
 • Idrottens hus, Linköping
 • Karin Wiklund
 • 200 kr
 • Pris per person som inkluderar fika. Kostnaden faktureras respektive förening i efterhand.
 • Utebliven närvaro som ej meddelats faktureras full deltagaravgift.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!