Webbanmälan

Arbetsrätt för arbetsgivare

En kväll med kunskap och verktyg för dig som är arbetsgivare.

I samma sekund som du valts in i föreningens styrelse blir du också arbetsgivare. Det ställer krav på dina kunskaper i arbetsrätt. Du behöver kunna hantera frågor på rätt sätt, undvika eventuella rättsprocesser eller onödiga konflikter med dina medarbetare. Det ska vi hjälpa dig med!

Vi går igenom grunderna i bland annat lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL). Vi kommer även beröra semesterlagen, kollektivavtalet och regelverken kring arbetsmiljö. Vi ser till att du får med dig verktyg och kunskap som du har nytta av framåt i arbetslivet. Kursen genomförs i samarbete med Unionen Chef och hålls av ombudsman Magnus Johansson.

Målgrupp är arbetsgivare inom idrottsrörelsen och andra ideella organisationer. Oavsett om du är förtroendevald eller chef med arbetsgivaransvar så är detta en kväll för dig!

Tid för frågor och samtal. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Välkommen!

Information

  • 2019-09-29
    • 2019-10-07 18:00 - 20:00
  • Idrottens Hus

Information

  • 2019-09-29
    • 2019-10-07 18:00 - 20:00
  • Idrottens Hus

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!