Webbanmälan

Anställd i civilsamhället

En kväll för dig som är anställd inom ideell sektor.

Många drömmer om att arbeta med något som de verkligen brinner för. De drivs av engagemang och en önskan att förändra något i samhället. Men det som lockar mest kan också ha negativa konsekvenser. Gränsen mellan arbete och fritid kan bli en gråzon som är svår att hantera, och möjligheterna att påverka är kanske inte så stora när förtroendevalda sätter dagordningen.

Kvällen vänder sig till anställda inom idrottsrörelsen och andra ideella organisationer. Oavsett roll är du varmt välkommen!

Tid för frågor och samtal. Vi bjuder på kaffe och smörgås!

Välkommen!

Information

  • 2019-11-12
    • 2019-11-20 18:00 - 20:00
  • Idrottens Hus

Information

  • 2019-11-12
    • 2019-11-20 18:00 - 20:00
  • Idrottens Hus

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!