WebbanmÀlan

Idrottsfrukost med tema Anläggningsstöd

Välkommen på idrottsfrukost med tema Anläggningsstöd

Johan Råsbrink, Östergötlands Idrottsförbund
Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Vi informerar om vilket stöd som går att söka inom anläggningsstödet. T.ex. skapa nya aktivitetsytor, renovering eller kanske ett energisparprojekt. Dessutom finns ett särskilt stöd till utrustning för parasport. 

Jörgen Lööv, IFK Wreta Kloster 
Hur fungerar anläggningsstöd i praktiken? Jörgen kommer berätta om erfarenheter kring anläggningsutvecklingen som påbörjades 2014 och om hur föreningen har utvecklat sin sportliga verksamhet, sociala effekter, interna och externa effekter.

Information