Webbanmälan

Bandy för barn

Denna utbildning riktar sig till dig som just börjat, eller är, ledare för barn i åldrarna 9-12 år.
Kursen innefattar både den bandymässiga delen, samt den sociala och fysiska utveckling som sker i dessa åldrar.

Kursen omfattar följande:

Inledning och utvärdering

Barnens utveckling
Fysiskt, psykiskt, socialt, genusperspektiv
Upplägg specifikt för denna åldersgrupp

Ledarskap
Upplägg kopplat mot TUP för denna åldersgrupp
Ledarens roll
Pedagogik
Föräldrakontakt
Egen ledarutveckling
Praktik inkl. ombyte (1 pass om 90 min.)
Pedagogik i praktiken
Bandyteori
Vad är bandy?
Baskunskaper kopplat mot TUP för denna åldersgrupp
Övningspassets upplägg
Reflektioner

Medtag egen utrustning (skridskor, hjälm, benskydd, klubba) för praktik på is.

Information

 • 2019-10-01
  • 2019-09-16 08:30 - 16:30
 • ABB Arena Syd
 • Magnus Alm, Johna Hedfors
 • Lunch och fika ingår under dagen
 • Finansieras via idrottslyftet. Bidrag ska sökas av deltagande förening.
 • Inga

Information

 • 2019-10-01
  • 2019-09-16 08:30 - 16:30
 • ABB Arena Syd
 • Magnus Alm, Johna Hedfors
 • Lunch och fika ingår under dagen
 • Finansieras via idrottslyftet. Bidrag ska sökas av deltagande förening.
 • Inga