Webbanmälan

Tränarutbildning steg 1 - Löddeköpinge

Kursen bygger på tre områden, Tränarskap, Träningslära och Metodik med innehåll enligt nedan.

Tränarskap

Ledarskap

Instruktörens roll

Idrottsrörelsen

Nödvärn, Kampsportslagen

Skador och säkerhet

Träningslära

Rörelseanalys

Konditionsträning

Styrketräning

Idrottspsykologi

Rörlighet

Kost

Metodik

Motorinläring

Instruktörens kroppsspråk
Feedback

Visa Pröva Instruera Öva

Hel- och delmetod

Träningslära i praktiken


  Tränarskap

  Deltagarna ska efter genomgången kurs

  Ha kunskap om grundläggande ledarskap
  Ha kunskap om de olika krav och förväntningar som ställs på en gruppinstruktör
  Kunna se sin roll och funktion i idrottsföreningen
  Kunna informera medlemmarna i en förening om nödvärnsrätten och kampsportslagen
  Kunna se och begränsa riskmomenten under en träning
  Kunna ta hand om akuta mjukdelsskador och stukningar
  Kunna göra en terminsplanering för en träningsgrupp utifrån planeringshjulet

  Träningslära

  Deltagarna ska efter genomgången kurs

  Förstå grundläggande principer bakom enklare rörelseanalyser
  Förstå grundläggande principer bakom konditions- och styrketräning
  Ha kunskap om hur psykologiska faktorer påverkar prestationen
  Ha kunskap om hur kosten påverkar prestationen
  Ha kunskap om olika metoder för konditionsträning
  Ha kunskap om olika metoder för styrketräning
  Ha kunskap om olika metoder för rörlighetsträning

  Metodik

  Deltagarna ska efter genomgången kurs

  Ha kunskap om motorinlärning i praktiken
  Kunna ge feedback enligt trestegsprincipen
  Förstå hur instruktörens framträdande och kroppshållning påverkar gruppen
  Kunna använda Visa Pröva Instruera Öva i praktiken
  Kunna använda Hel- och Delmetod i praktiken
  Kunna använda olika metoder för kondition-, styrke- och rörlighetsträning i praktiken

   Information

   • 2019-10-30
    • 2019-11-23 09:00 - 2019-11-24 17:00
   • Gabriella Ringblom
   • Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
   • Ange ev. behov av specialkost vid anmälan.
   • 2000 kr
   • I priset ingår lunch och fika lördag och söndag. Kurslitteratur ingår. Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
   • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela avgiften att faktureras. Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.

   Information

   • 2019-10-30
    • 2019-11-23 09:00 - 2019-11-24 17:00
   • Gabriella Ringblom
   • Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
   • Ange ev. behov av specialkost vid anmälan.
   • 2000 kr
   • I priset ingår lunch och fika lördag och söndag. Kurslitteratur ingår. Boende ingår ej i priset. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
   • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela avgiften att faktureras. Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.