Webbanmälan

Träna barn, ungdomar och vuxna med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser. Täby

Vår utbildning "Träna barn och ungdomar med ADHD, AST/ASD och andra diagnoser" vänder sig till dig som vill stärka ditt ledarskap för att kunna inkludera fler inom svensk idrott. 

Utbildningen vänder sig till dig som träffar barn, ungdomar och vuxna med olika behov. Den fokuserar på rutiner, struktur, motivation, feedback, känsloärlighet, relationer och bemötande när du tränar aktiva med till exempel ADHD och autism/Asperger.
Det som är bra för personer med NPF är bra för alla i er förening.

Målsättning med utbildningen är:
- Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, ASD/AST.
- Kunskap om hur du kan bemöta och leda barn och ungdomar med NPF.
- Att du får med dig tips på hur du kan göra för att underlätta för barn och ungdomar med NPF 

Kostnad
Vid utebliven anmälan debiteras 200 kr. Avanmälan görs till marika.holm@stockholmsidrotten.se

Har du frågor?
marika.holm@stockholmsidrotten.se


Välkommen med din anmälan!

Information

  • 2019-11-30
    • 2019-11-06 18:00 - 20:00
  • Byängshallen
  • Birgitta Sjöberg

Information

  • 2019-11-30
    • 2019-11-06 18:00 - 20:00
  • Byängshallen
  • Birgitta Sjöberg

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!