Webbanmälan

Trygga Idrottsmiljöer - Fem steg till en handlingsplan Sundsvall

Genom Rädda Barnen och SISU Idrottsutbildarna inbjuds din förening att på ett enkelt och inspirerande sätt ta fram en handlingsplan mot diskriminering, kränkningar och övergrepp. 

Syftet är att skapa beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar och övergrepp. Resultatet av arbetet kommer att bli ett levande dokument som innehåller såväl ett förebyggande arbete som konkreta åtgärder om hur ni ska agera om något händer.

Information

 • 2019-10-16
  • 2019-10-23 18:00 - 21:00
  • 2019-11-27 18:00 - 21:00
 • Scandic Nord Sundsvall
 • Lena Andersson

Information

 • 2019-10-16
  • 2019-10-23 18:00 - 21:00
  • 2019-11-27 18:00 - 21:00
 • Scandic Nord Sundsvall
 • Lena Andersson

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!