Webbanmälan

Ett tryggt föreningsliv för alla!

I Sverige deltar nio av tio barn någon gång i idrottsverksamhet i föreningsregi.

Idrott är för de allra
flesta glädje, sammanhållning och kamratskap. Men, precis
som i övriga samhället förekommer mobbing, kränkningar
och diskriminering. Utbildningen hjälper dig att skapa en
tryggare idrottsmiljö för barn och ungdomar

Utbildningen ges i tre fristående delar.

Del 1
handlar om att upptäcka och identifiera mobbing, kränkande behandling
och diskrimering i idrottsföreningen.

Del 2

tar vi upp hur man
förebygger problemen. Och hur vi hanterar mobbning, kränkande behandling och utanförskapet i föreningen

Del 3

Slutförande av handlingsplanen

Utbildningskvällarna riktar sig till idrottsföreningar i Lycksele Kommun.
Det är bra att flera föreningsrepresentanter närvarar, ca 3-4 personer som
representerar styrelsen, ledare, föräldrar och aktiv ungdom.


Information

 • 2020-02-12
  • 2019-11-19 18:30 - 21:00
  • 2020-01-15 18:30 - 21:00
  • 2020-02-20 18:30 - 21:00
 • Outi Krekula

Information

 • 2020-02-12
  • 2019-11-19 18:30 - 21:00
  • 2020-01-15 18:30 - 21:00
  • 2020-02-20 18:30 - 21:00
 • Outi Krekula

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!