Webbanmälan

Teori steg 1

Välkommen till utbildningen Teori steg 1!

Teoriutbildningen kompletterar de praktiska utbildningarna; med ledarskap, pedagogik, anatomi, biomekanik, träningslära, idrottsskador och kost. Som ledare är det viktigt att känna till hur vår kropp fungerar och vilka förutsättningar olika individer har. Det räcker inte bara med att träna, att veta hur och när är minst lika viktigt. Inom teoriutbildningarna utvecklas också ditt ledarskap och du får kunskap och verktyg för att till exempel arbeta med mentala föreställningar och hur du kan stärka självförtroendet för de gymnaster du tränar.

Teori steg 1 kompletterar din praktiska utbildning med grundläggande förståelse för ledarskap, pedagogik, anatomi, biomekanik och träningslära. Utbildningen ger dig som tränare förutsättningar att analysera och korrigera utövarens teknik och utförande. Här utvecklar du din tränarroll med fokus på värderingar, mental träning och tränarfilosofi. 

Förkunskapskrav: Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år den fyller 16. För att bli antagen till kursen ska deltagaren ha genomfört och registrerat sig på kursen Intro Svensk Gymnastik. Det är en digital distanskurs som tar ca två timmar att genomföra. Kursen innehåller information som alla ledare inom Svensk Gymnastik ska känna till, bland annat om Gymnastikförbundets utvecklingsmodell, ledarskap och uppförandekod. Genom att genomföra Intro Svensk Gymnastik säkerställer du att du har rätt kunskaper för att delta på Teori steg 1. Här hittar du Intro Svensk Gymnastik. Därutöver genomfört Gymnastikens baskurs - träning och tävling/Baskurs Barn och Ungdom. 

Läs mer om Gymnastikförbundets teoriutbildningar på gymnastik.se, klicka här. 

Information

 • 2020-05-24
  • 2020-06-13 09:00 - 17:45
  • 2020-06-14 09:00 - 17:00
 • Digital plattform
 • UllaKarin Othzén
 • Ingår ej.
 • Ingår ej.
 • 2500 kr
 • Kaffe och frukt ingår. Ej lunch. Kök och micro finns att tillgå i lokalen, samt restauranger i närområdet. Deltagare som ej är medlem i Gymnastikförbundet betalar 30 % mer på kurspriset.
 • Återbud görs 31 dagar före kursstart. Anmälan är bindande, endast läkarintyg gäller för återbetalning av kursavgiften*. Ändringar kan göras 14 dagar innan mot en avgift på 250kr.
 • Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år den fyller 16. Deltagaren ska ha genomfört Intro Svensk gymnastik samt Gymnastikens baskurs - träning och tävling/Baskurs Barn och Ungdom.
 • 21 av 21

Information

 • 2020-05-24
  • 2020-06-13 09:00 - 17:45
  • 2020-06-14 09:00 - 17:00
 • Digital plattform
 • UllaKarin Othzén
 • Ingår ej.
 • Ingår ej.
 • 2500 kr
 • Kaffe och frukt ingår. Ej lunch. Kök och micro finns att tillgå i lokalen, samt restauranger i närområdet. Deltagare som ej är medlem i Gymnastikförbundet betalar 30 % mer på kurspriset.
 • Återbud görs 31 dagar före kursstart. Anmälan är bindande, endast läkarintyg gäller för återbetalning av kursavgiften*. Ändringar kan göras 14 dagar innan mot en avgift på 250kr.
 • Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år den fyller 16. Deltagaren ska ha genomfört Intro Svensk gymnastik samt Gymnastikens baskurs - träning och tävling/Baskurs Barn och Ungdom.
 • 21 av 21