Webbanmälan

Teori steg 1

Välkommen till utbildningen Teori steg 1!

Teoriutbildningen kompletterar de praktiska utbildningarna; med ledarskap, pedagogik, anatomi, biomekanik, träningslära, idrottsskador och kost. Som ledare är det viktigt att känna till hur vår kropp fungerar och vilka förutsättningar olika individer har. Det räcker inte bara med att träna, att veta hur och när är minst lika viktigt. Inom teoriutbildningarna utvecklas också ditt ledarskap och du får kunskap och verktyg för att till exempel arbeta med mentala föreställningar och hur du kan stärka självförtroendet för de gymnaster du tränar.

Teori steg 1 kompletterar din praktiska utbildning med grundläggande förståelse för ledarskap, pedagogik, anatomi, biomekanik och träningslära. Utbildningen ger dig som tränare förutsättningar att analysera och korrigera utövarens teknik och utförande. Här utvecklar du din tränarroll med fokus på värderingar, mental träning och tränarfilosofi. 

Åldersgräns: Från det år du fyller 16
Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik + Gymnastikens baskurs - träning och tävling

Läs mer om Gymnastikförbundets teoriutbildningar på gymnastik.se, klicka här. 

Information

 • 2020-08-02
  • 2020-08-15 09:00 - 16:30
  • 2020-08-16 09:45 - 17:15
 • Digital plattform
 • UllaKarin Othzén
 • Ingår ej. Kansliet kan ge tips på boende
 • Lunch samt frukt och kaffe/te ingår
 • 2000 kr
 • I kursavgiften ingår kursmaterial, inlogg till digitalt utbildningsrum. OBS! För deltagare som ej tillhör en av Gymnastikförbundets medlemsföreningar, är kostnaden 30 % högre
 • Återbud görs skriftligen senast 31 dagar före kursstart. Observera att anmälan är bindande och endast läkarintyg gäller för återbetalning av kursavgift.
 • Från det år du fyller 16 + Intro Svensk Gymnastik + Gymnastikens baskurs - träning och tävling

Information

 • 2020-08-02
  • 2020-08-15 09:00 - 16:30
  • 2020-08-16 09:45 - 17:15
 • Digital plattform
 • UllaKarin Othzén
 • Ingår ej. Kansliet kan ge tips på boende
 • Lunch samt frukt och kaffe/te ingår
 • 2000 kr
 • I kursavgiften ingår kursmaterial, inlogg till digitalt utbildningsrum. OBS! För deltagare som ej tillhör en av Gymnastikförbundets medlemsföreningar, är kostnaden 30 % högre
 • Återbud görs skriftligen senast 31 dagar före kursstart. Observera att anmälan är bindande och endast läkarintyg gäller för återbetalning av kursavgift.
 • Från det år du fyller 16 + Intro Svensk Gymnastik + Gymnastikens baskurs - träning och tävling