Webbanmälan

Idrottspsykologi - Tema - Ledarskapets betydelse för motivation

Hur skapar du ett bra motivationsklimat i din träningsgrupp? Hur kan du som tränare få en bättre inblick i hur dina aktiva kan utvecklas bättre?

I denna utbildning går vi genom grunderna inom det idrottspsykologiska området kopplat till inlärningspsykologi. Du får en inblick i hur du som ledare kan skapa en bättre inlärningsmiljö och hur du aktivt kan förändra och påverka dina idrottares beteenden.
Som ledare får du lära dig om beteendens funktioner, d.v.s. vad som leder till ett visst beteende och vad beteendet leder till. Med denna kunskap kan ni både motivera och behålla utövare i er idrott.

Mål och syfte 
Utbildningen syftar till att ge ledare ett verktyg som underlättar och individanpassar deras arbete med respektive utövare. Under utbildningen används exempel och övningar där deltagarna får träna på att göra egna analyser, förstå beteenden, göra målsättning och arbeta med stegvis förstärkning.

Innehåll
- Grunderna i inlärningspsykologi
- Analys av beteende
- Att förstärka beteende
- Resultat vs uppgiftsorienterat motivationsklimat
- Feedback vid teknikträning

Målgrupp
Tränare, ledare och föräldrar.
Rekommenderad minimiålder är 16 år.

Omfattning
6 utbildningstimmar

Utbildningsansvarig 
Liselott Lindahl

liselott.lindahl@skaneidrotten.se

010-4765707

Kallelse
Skickas via e-post, glöm inte att ange e-postadress vid anmälan. Kallelse skickas efter anmälningstidens slut. Kanske kan SISU hjälpa dig med utbildningskostnaden? Kontakta er konsulent: http://www.skaneidrotten.se/kontaktaskaneidrotten/Idrottskontaktiminkommun

Information

 • 2020-02-27
  • 2020-03-08 09:00 - 16:00
 • Malmö
 • Anna Funke
 • 850 kr
 • Fika och lunch ingår i kostnaden.

Information

 • 2020-02-27
  • 2020-03-08 09:00 - 16:00
 • Malmö
 • Anna Funke
 • 850 kr
 • Fika och lunch ingår i kostnaden.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!