Webbanmälan

Idrottens Föreningslära - Tema - Bokföring i föreningen

Idrottens föreningslära finns i tre nivåer, grund, fortsättning och tema. Temautbildningarna är egentligen på grundnivå i det specifika ämnet som det berör, medan en allmän grund berör föreningslära på en bredare front.


Det här är en praktisk utbildning med övningar i bokföring, bokslut och konteringsövningar. Utbildningen inleds med grundläggande teori i bokföring. Bokföringen skall ge information om hur föreningens ekonomi förändras utifrån den verksamhet som bedrivs och styrelsens skötsel av föreningen och dess pengar.


Målgrupp 

Utbildningen vänder sig i första hand till styrelsemedlemmar, kassörer och revisorer inom idrotten.

Mål och syfte 

Deltagarna ska efter utbildningen ha fått grundläggande kunskaper i bokföring, bokslut och kontering.

Innehåll

•    Bokföringens grunder
•    Kontoplan – hur man väljer konton
•    Kontoavstämning
•    Bokslut
•    Sidoordnad redovisning, kassabok, inköps- och försäljningsrutiner    
•    Budgetering

Omfattning

3 utbildningstimmar

Utbildningsansvarig
Liselott Lindahl

liselott.lindahl@skaneidrotten.se

010-4765707

Kallelse

Skickas via e-post, glöm inte att ange korrekte-postadress vid anmälan. Kallelse skickas efter anmälningstidens slut. ”Kanske kan SISU hjälpa dig med utbildningskostnaden? Kontakta er konsulent: http://www.skaneidrotten.se/kontaktaskaneidrotten/Idrottskontaktiminkommun

Information

 • 2020-03-08
  • 2020-03-18 18:00 - 21:00
 • Helsingborg
 • Linus Malmqvist
 • 500 kr
 • Fika ingår.

Information

 • 2020-03-08
  • 2020-03-18 18:00 - 21:00
 • Helsingborg
 • Linus Malmqvist
 • 500 kr
 • Fika ingår.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!