WebbanmÀlan

Strukturerad rastverksamhet - Nyckeln till skolgårdens lärande

Hur kan vi jobba med strukturerad rastverksamhet och skolgården som ett klassrum? Inom ramen för "Rörelsesatsning i skolan" välkomnar vi till en inspirationsföreläsning med skolgårdsläraren, författaren och inspiratören Gustav Sundh.

Hur kan vi jobba med strukturerad rastverksamhet och skolgården som ett klassrum? Möt skolgårdsläraren, författaren och inspiratören Gustav Sundh i en öppen föreläsning i Karlshamn 31 januari 2020!

Gustav Sundh utsågs 2017 till Årets lärare i fritidshem och har ett starkt engagemang för det fritidspedagogiska lärandet. Rasten, utevistelsen och skolgården är hans främsta arenor. Gustav analyserar elevgruppens behov och utmaningar genom att testa olika material, redskap och ständigt förändra lärmiljöer.

Med samarbete, delaktighet och utveckling i fokus skapas glädje, gemenskap och fysiskkompetens hos såväl elever som personal.

Föreläsningen innehåller:
-Uppbyggnaden av en rastverksamhet
-Utformandet av rastaktiviteter
-Normkritiskt arbete
-Elevernas delaktighet och ansvar

Kontakt:
Anette Thorén, projektsamordnare "Rörelsesatsning i skolan Blekinge", anette.thoren@blekingeidrott.k.se 0708-782718
Malin Kågström, projektsamordnare "Rörelsesatsning i skolan Blekinge", malin.kagstrom@blekingeidrott.k.se 0708-782715

Information