Webbanmälan

IdrottOnline klubb - Hemsida - Grund

Idrottens nya verktyg för kommunikation och administration.

Mål och syfte
Introduktion, information och inspiration kring IdrottOnline. Förstå hur systemet hänger ihop och känna till de grundläggande funktionerna på en hemsida i IdrottOnline.

Innehåll

• IdrottOnline-systemet
• Personuppgifter
• Behörigheter
• Grundinställningar - förstasidan
• Skapa webbsida
• Skapa nyhet
• Infoga bild och länk
• Kalender
• Arbetsrum

Målgrupp
Personer som ska bidra i arbetet med föreningens hemsida. Lägga in text och bild och skapa sidor, nyheter och aktiviteter.

Omfattning

3 utbildningstimmar.

Utbildningsansvarig

Liselott Lindahl

liselott.lindahl@skaneidrotten.se

010-4765707

Mer info
Inga förkunskaper krävs. Vi rekommenderar att varje deltagande förening representeras av minst ett par personer, beroende på era roller i föreningen. Ni skall också ha aktiverat föreningens sida i Idrottonline. Läs mer på www.idrottonline.se. OBSERVERA att du måste ha med dig personliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline ( i alla fall en per anmäld förening ) i samband med utbildningstillfället. Lånedator finns inte att tillgå på plats, utan ni behöver ha med er egen dator. Skulle detta vara ett problem behöver ni kontakta oss i god tid innan, så kan vi se om vi kan hjälpa er med en dator.

Kallelse
Skickas via e-post, glöm  att ange korrekt e-postadress vid anmälan. Kallelse skickas efter anmälningstidens slut. "Kanske kan SISU hjälpa dig med utbildningskostnaden, kontakta er konsulent: 
 http://www.skaneidrotten.se/kontaktaskaneidrotten/Idrottskontaktiminkommun

Information

 • 2020-01-27
  • 2020-02-06 18:00 - 21:00
 • Helsingborg
 • SISU Idrottsutbildarna
 • 600 kr
 • Fika ingår i kostnaden!

Information

 • 2020-01-27
  • 2020-02-06 18:00 - 21:00
 • Helsingborg
 • SISU Idrottsutbildarna
 • 600 kr
 • Fika ingår i kostnaden!

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!