Webbanmälan

Vagnboksutfärdar Utb Folkrace Skara

Vagnboksutfärdare kurs för nya och mer rutinerade .

Denna kurs är obligatorisk för dig som har rätten att utfärda vagnböcker.

Kursen är en uppdatering av Dig som utfärdare.

Folkracen är under ständig utveckling och då är det bäst att vara med från början.

Medtag tekniskt reglemente , digitalt eller utskrivet.

Tag gärna med skarvsladd om du har digitalt, kontakterna brukar inte räcka till eller vara lite felplacerade.

Information

 • 2020-02-15
  • 2020-02-29 09:00 - 18:30
 • Jula Hotell & Konferens
 • Bengt Johansson
 • Ingår inte, rekommenderas Jula hotell
 • Ingår
 • 900 kr
 • Faktureras

Information

 • 2020-02-15
  • 2020-02-29 09:00 - 18:30
 • Jula Hotell & Konferens
 • Bengt Johansson
 • Ingår inte, rekommenderas Jula hotell
 • Ingår
 • 900 kr
 • Faktureras