Webbanmälan

Trygg idrott - Barnens spelregel 5-6 Inget barn får bli utsatt för våld, mobbning eller trakasseri

Trygg idrott - Barnens spelregel 5-6 Inget barn får bli utsatt för våld, mobbning eller trakasserier

Vi pratar om regel nr 5 och 6 i Barnensspelregler som säger: Inget barn får bli utsatt för våld, mobbning eller trakasserier. Vi kommer även att fördjupa oss i artikel 19 i barnkonventionen. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.
Det bästa sättet att förebygga våld mot barn i idrotten är att definiera vad som är våld, vad som orsakar det och hur det bäst förebyggs.

Material vi kommer att utgå ifrån är: 

Trygga idrottsmiljöer - ett material för att definiera begrepp, förebyggande arbete och handlingsplan när det oönskade skett. (RF)

Barnensspelregler - för en tryggare barn- och ungdomsidrott (RF+BRIS)

Maila gärna in dina frågor och funderingar innan till helen.alpstig@rfsisu.se 

Workshop

Öppna samtal med frågor som väcks under kvällen.

Välkommen från 17:30 för lättare fika och mingel.

Information

    • 2020-02-19 17:30 - 20:00
  • Stockholmsidrotten
  • Helen Alpstig

Information

    • 2020-02-19 17:30 - 20:00
  • Stockholmsidrotten
  • Helen Alpstig

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!