Webbanmälan

Arbetsgivare inom idrotten

RF-SISU Halland anordnar en kväll med föreläsning och lärande samtal kring ämnet arbetsgivare inom idrotten.  Utbildningen vänder sig till både er som är anställda inom idrotten eller är arbetsgivare. Vad gäller? Vilka är våra olika roller och hur gör vi våra roller så bra som möjligt – tillsammans men också var för sig.

Sandra Hidgård leder kvällen, hon är Distriktsidrottschef, har arbetat som Verksamhetschef på Halmstads Fältrittklubb och varit förtroendevald i förbundsstyrelsen på Svenska Ridsportförbundet –samtalet utgår från både hennes roll som anställd och ansvaret som arbetsgivare, inom ideella sektorn.

Målgrupp: Anställda och arbetsgivare inom idrotten 


Information

 • 2020-02-07
  • 2020-02-17 18:00 - 20:30
 • Forsgårdens Golfklubb, Gamla Forsvägen 1, Kungsbacka
 • Sandra Hidgård
 • Det serveras kaffe och smörgås från kl. 17.30.
 • 400 kr
 • Inklusive fika och eventuell kurslitteratur. Kursavgiften faktureras respektive förening efter avslutad kurs. Genom att söka bidrag från er kommuns fritidsförvaltning el liknande kan eventuellt del av avgiften fås tillbaka.
 • Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 2 dagar innan kursdatum faktureras 200 kr/deltagare, om ej sjukintyg kan uppvisas.

Information

 • 2020-02-07
  • 2020-02-17 18:00 - 20:30
 • Forsgårdens Golfklubb, Gamla Forsvägen 1, Kungsbacka
 • Sandra Hidgård
 • Det serveras kaffe och smörgås från kl. 17.30.
 • 400 kr
 • Inklusive fika och eventuell kurslitteratur. Kursavgiften faktureras respektive förening efter avslutad kurs. Genom att söka bidrag från er kommuns fritidsförvaltning el liknande kan eventuellt del av avgiften fås tillbaka.
 • Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 2 dagar innan kursdatum faktureras 200 kr/deltagare, om ej sjukintyg kan uppvisas.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!