Webbanmälan

DUS årsmöte 2020

DUS ÅRSMÖTE 2020

Söndag 8:e Mars kl. 14.00

För vem:
Två ombud per förening med distriktstillhörighet Västergötlands Ridsportförbund (Glöm inte ta med ifylld och påskriven ombudsfullmakt!)
Övriga medlemmar: Medlem i förening har närvaro- och yttranderätt.

Vi bjuder på fika!

Handlingar: 
En vecka före mötet publiceras årsmöteshandlingar på hemsidan samt mailas till alla som är anmälda till mötet

Frågor: Hänvisas till kansliet 0520-52 52 75

Välkomna!

Information

  • 2020-02-23
    • 2020-03-08 13:45 - 15:45
  • Grevagården
  • Vi bjuder på fika

Information

  • 2020-02-23
    • 2020-03-08 13:45 - 15:45
  • Grevagården
  • Vi bjuder på fika