Webbanmälan

HLR och första hjälpen

Vet du vad du ska göra om någon i din närhet drabbas av exempelvis plötsligt hjärtstopp eller sätter i halsen? Kunskaper i hjärt- och lungräddning och första hjälpen minskar risken för allvarliga skador och ökar chansen till överlevnad. 

Utbildningen kommer bland annat att ge dig livsviktig kunskap om:

-        - Hur du gör hjärt- och lungräddning genom korrekt utförda kompressioner och inblåsningar

-        - Hur en hjärtstartare fungerar 

-        - Hur du hjälper bedömer en akutsituation och larma 112

-        - Hur du stoppar blödningar och lägger förband. 

-        - Hemberedskap 

 

Utbildare är erfarna instruktörer från Civilförsvarsförbundet. Information