Webbanmälan

Nätverksträff, coaching / ledarskap

SF uttrycker i olika sammanhang stora behov av fortbildning av tränare och ledare inom området ledarskap och coaching. I samarbete med SISU Idrottsböcker arrangerars denna träff då en ny bok på området släpps och där vi får förmånen att ta del av såväl författarnas som andra föreläsares bidrag.

Syfte
Intentionen med nätverksträffen är kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan olika individer och grupper inom elitidrott.

Målgrupp
Landslags- och elittränare på junior- och seniornivå i SF, samt RIG och NIU-tränare eller motsvarande. Tränare och ledare för aktiva från 16 års ålder.

Program
Måndag 30/3 kl. 10 -17, fika från kl. 09.30
Detaljerat program för dagen skickas ut till anmälda deltagare ca. tio dagar innan träffen. Redan nu är det dock klart med följande föreläsare:
Göran Kenttä, Kompetensområdesansvarig idrottspsykologi RF samt lektor vid GIH
Susann Meckbach, Fil dr i idrottsvetenskap, sport coaching eller ledarskap
Håkan Carlsson, Förbundskapten / Landslagschef Orientering

Övrig information
Nätverksträffen arrangeras i samverkan med SISU Idrottsböcker och deras relaese av den nya boken - Att bygga och utveckla effektiva ledarteam, Susanne Meckbach, Göran Kenttä och Daniel Ekvall. 

Anmälan
Anmäl dig senast 2 mars 2020

Utbildningsanordnare
Avdelningen Elitidrottsstöd, RF


 

Information

    • 2020-03-30 09:30 - 17:00
  • Bosön, Lidingö
  • Linda Söderqvist
  • Fika och lunch ingår. Resor och eventuell logi bekostas av deltagaren själv och / eller SF. För logi på Bosön, welcome@boson.nu

Information

    • 2020-03-30 09:30 - 17:00
  • Bosön, Lidingö
  • Linda Söderqvist
  • Fika och lunch ingår. Resor och eventuell logi bekostas av deltagaren själv och / eller SF. För logi på Bosön, welcome@boson.nu

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi utbildar och utvecklar idrottsrörelsen. Och vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.