Webbanmälan

Vattenpololedare, 26 september 2020

Denna utbildning riktar sig till dig som är eller önskar bli ledare/tränare inom Vattenpolo. Utbildningen ersätter den utbildning som tidigare hetat Simlinjeassistent Grön. Denna utbildning ingår i nivå 1 av Vattenpolons utbildningsstege, mer information om den här

Vänligen notera att denna kurs endast kommer att genomföras under förutsättning att eventuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kan efterlevas.


Information

 • 2020-09-02
  • 2020-09-26 09:00 - 17:00
 • Stockholm
 • Annika Gron, Erik Josefsson-Rudberg
 • Boende och resor bokas och bekostas av deltagaren/föreningen.
 • 1500 kr
 • Måltider inom programmet ingår.
 • Anmälan är bindande vilket innebär att kostnader som Simförbundet påförs kommer debiteras deltagaren vid avanmälan efter anmälningstidens utgång.

Information

 • 2020-09-02
  • 2020-09-26 09:00 - 17:00
 • Stockholm
 • Annika Gron, Erik Josefsson-Rudberg
 • Boende och resor bokas och bekostas av deltagaren/föreningen.
 • 1500 kr
 • Måltider inom programmet ingår.
 • Anmälan är bindande vilket innebär att kostnader som Simförbundet påförs kommer debiteras deltagaren vid avanmälan efter anmälningstidens utgång.