WebbanmÀlan

Akut omhändertagande vid idrottsskada

Genom rätt agerande vid en skada kan du påverka och förkorta rehabiliteringen. 


Utbildningen kommer att ge dig kunskap i akuta idrottsskador och rehabilitering och vi kommer att gå genom:

- Hur du kan förebygga skador genom allsidig träning och uppvärmning
- Vilka skador som är vanligast inom idrotten
- Hur du bör agerar man vid en skadesituation 
- Rehabiliteringen och återgång till träning efter en skadaUtbildare Kari Huseth har många års erfarenhet av ortopedisk manuell terapi och idrottsmedicin. Kari har en doktorandtjänst på Göteborgs Universitet där hon forskar i ett biomekaniskt laboratorium. 
Information