Webbanmälan

Temakväll - Inkluderande ledarskap, Kungsbacka

Du som ledare har en otroligt viktig uppgift i att välkomna alla till idrotten. Därför bjuder vi in till en temakväll om inkluderande ledarskap.  


Vi kommer att prata om hur du som ledare kan skapa en trygg och inkluderande idrottsmiljö och hur du möter idrottare utifrån individens behov. Hur ni i föreningen skapar en verksamhet där alla barn känner att de har samma rättigheter och lika värde och där barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (två av Barnkonventionens grundprinciper). 

Utbildningen hålls av RF-SISU Hallands Idrottskonsulenter och du kommer att få mer kunskap och verktyg till hur du möter idrottare med bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Temakvällen innehåller samtal och erfarenhetsutbyte, en kortare föreläsning och det webbaserade utbildningsmaterialet Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF som SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet har tagit fram i samarbete med Riksförbundet Attention. Vi kommer även att utgå från utbildningsmaterialet Barnkonventionen och föreningsidrotten.  
Information

 • 2020-02-12
  • 2020-02-19 18:00 - 20:30
 • Elektronen, Industrigatan 2, Kungsbacka
 • Idrottskonsulent från RF-SISU Halland
 • Det serveras kaffe och smörgås från kl. 17.30.
 • Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 2 dagar innan kursdatum faktureras en administrationsavgift om ej sjukintyg kan uppvisas.

Information

 • 2020-02-12
  • 2020-02-19 18:00 - 20:30
 • Elektronen, Industrigatan 2, Kungsbacka
 • Idrottskonsulent från RF-SISU Halland
 • Det serveras kaffe och smörgås från kl. 17.30.
 • Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 2 dagar innan kursdatum faktureras en administrationsavgift om ej sjukintyg kan uppvisas.

Den här utbildningen genomförs av SISU Idrottsutbildarna, idrottens studieförbund.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden utbildar och utvecklar vi Idrottsrörelsen.

Idrott gör Sverige starkare!