Webbanmälan

Friidrott 7-10 år Varberg

Kursen ”Friidrott 7-10 år” ger en introduktion för dig som leder friidrottsträning för barn upp till 10år och handlar framför allt om att ge kursdeltagaren en verktygslåda som ger goda förutsättningar att bygga upp en bra friidrotts-verksamhet för barn där introduktion av friidrottens löp-, hopp- och kastgrenar kombineras med lekar, stafetter, hinderbanor samt gymnastik- och styrkeövningar. Kursupplägget bygger på två heldagar, för att ge kursdeltagarna tid att arbeta med hemuppgifter, reflektera över sitt ledarskap och observera situationer som uppstår i barngruppen.

O.B.S. för att få del idrottslyftsbidrag är obligatoriska att genomföra SISU idrottsutbildarnas webbutbildning. Som är en introduktionsutbildning för tränare. Distansutbildningen ska göras innan 2:a dagen. Länk till webbutbildning https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/

Förkunskaper: Inga förkunskaper behövs. Kursen bygger på att jobba i team, därför ser vi gärna att kursdeltagarna ingår i team och att hela teamet går utbildningen. Även enskilda tränare/ledare är välkomna. 

Datum och plats: Varberg lördag 25 jan & söndag 23 feb Kl. 9.00–16.00 båda dagarna i Trönninge Idrottscentrum (helt nya friidrottshall, Kockatorpsvägen 3, 432 92 Varberg).

Ledare: Erfarna ledare från Västsverige

Information

 • 2020-01-20
  • 2020-01-25 09:00 - 16:00
  • 2020-02-23 09:00 - 16:00
 • Varberg Trönninge Idrottscentrum
 • 1100 kr
 • I priset ingår boken ”Friidrott 7-10 år”, måltider och fika. Nettokostnad/deltagare som genomför utbildningen är 500 kr. UC Väst söker Idrottslyftsbidraget på 600 kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter avlutad kurs fakturerar UC Väst deltagaravgiften och hela Idrottslyftsbidraget 1100 kr. tillbaka 600:-/deltagare från idrottslyftet efter avslutad utbildning.
 • 19 av 25

Information

 • 2020-01-20
  • 2020-01-25 09:00 - 16:00
  • 2020-02-23 09:00 - 16:00
 • Varberg Trönninge Idrottscentrum
 • 1100 kr
 • I priset ingår boken ”Friidrott 7-10 år”, måltider och fika. Nettokostnad/deltagare som genomför utbildningen är 500 kr. UC Väst söker Idrottslyftsbidraget på 600 kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter avlutad kurs fakturerar UC Väst deltagaravgiften och hela Idrottslyftsbidraget 1100 kr. tillbaka 600:-/deltagare från idrottslyftet efter avslutad utbildning.
 • 19 av 25